Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Slovenska Mitologija

 

 
Periodizacija slavenske mitologije prema V.V.Ivanovu i B.N.Toporovu (V.Ilić "Mitologija i kultura"):
Prvom stupnju slavenske mitologije pripadaju dva praslavenska božanstva- Perun i Veles čija su imena vjerno rekonstruirana, kao i pripadajuća im ženska božanstva. Oni su međusobno povezani kao učesnici olujnog mita: bog Perun, koji živi na nebu, na najvišem vrhu planine, progoni svog zmajolikog neprijatelja Velesa, koji živi na zemlji. U praslavenski panteon mogla bi ući i božanstva različitih slavenskih tradicija: staroruski bog Svarog i njegov sin Svarožić- Znarasis kod Baltičkih Slavena. Isto tako drevnoruski Dažbog i južnoslavenski Dabog. U praslavenski panteon može s uvrstiti i Majka zemlja i druga božanstva.
Nižem stupnju pripadaju božanstva povezana s proizvodnim ciklusima i sezonskim poljoprivrednim obredima. To su bogovi Rod i Čur kod Istočnih Slavena, kao i brojna ženska božanstva kakva je Mokoš.
Stupnju apstraktne personifikacije božanskih funkcija pripadaju božanstva Pravda i Krivda, Dobra Kob i Zla Kob. Značenja riječi sudbina, uspjeh, sreća, vjerojatno su
 bila povezana sa staroslavenskom riječi bog. Prema L. Legeru u naše doba riječ bog je u svim slavenskim jezicima ista. Nju nije moglo donijeti hršćanstvo. Riječ bog nalazi se u imenima najvećeg broja drevnoslavenskih božanstava (Dažbog, Staribog, Dabog, Bjelobog, Crnobog). Prema Legeru riječ bog je istovjetna sa sanskrtskim bhaga (blagostanje, sreća). To je jedan od epiteta bogu i ime jednog božanstva iz "Vede". Božanstva stupnja apstraktne personifikacije susreću se u bajkovitim pričama koje su podudarne s vremenom nastanka bajki, a također i s konkretnim životnim situacijama.
Stupnju mitologizacije povijesnih tradicija pripadaju heroji mitološkog eposa. Oni su poznati u određenim slavenskim mitološkim tradicijama, kakvi su rodoslovni heroji: Kuj, Šćek, Hariv- kod Istočnih Slavena: Čeh, Ljah i Krak kod Zapadnih Slavena. Stupnju bajkovitih ličnosti drevnoslavenske mitologije pripadaju mitologizirana lica najnižeg mitološkog razvitka. Takvi su Baba-Jaga, šumski car, vodeničar, morski car. 
Najnižem stupnju razvoja drevnoslavenske mitologije pripadaju grupe duhova, zlih duhova- nečastivih. Oni su svojstveni cjelokupnom mitološkom prostoru od kuće do šume. Ovoj grupi pripadaju: domaći duhovi, vodenjaci, rusalke, vile, vještice, ale, čume, mora, vampiri, karakondžule; a od životinjskih božanstava medvjed i vuk.
 
U narodnom predanju zadržala su se božanstva najnižeg stupnja razvoja mitologije- demonologije. U demone prirode možemo svrstati dvije grupe demona:
1. demoni prirode u užem smislu-Lesnik, Šumska majka, Vodenjak, Rusalke, Vila;
2. demoni atmosferskih pojava- German, Ala, Zmaj. Grupi demona sudbine pripadaju- Suđenice i Usud, a demonima bolesti- Babice, Milosnice, Čuma. Domaći demoni su: Zmija čuvarkuća, Talason, Uslužni duh. Grupi demona koji nastaju od ljudi i ljudi demonskih osobina pripadaju: demoni koji nastaju od ljudi-Vampir i ljudi demonskih osobina- Živi vampir, Vještica, Mora, Vjetrovnjak.
Neophodno je istaknuti i dualistički karakter drevnoslavenske mitologije. Toporov i Ivanov to pokazuju u interpretaciji značenja drveta života. Kod Slavena funkciju drveta života najčešće imaju: hrast, rajsko drvo, breza, javor, bor, oskoruša, jablan, lipa. U tri osnovna dijela drveta života žive razne životinje: pri vrhu i na vrhu- sunce, mjesec, ptice (sokol, slavuj, mitološka ptica div). Na stablu drveta žive pčele, a u korijenju zmajevi i dabrovi. Tako je u slavenskoj kulturi izgrađena trojna vertikalna struktura ljudskog svijeta- tri carstva: nebesko, zemaljsko i podzemno i četveročlana horizontalna struktura- sjever, jug, zapad, istok.