Arheologija u Srbiji

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:02

da dam svoj doprinos o arheološkim nalazištima u Srbiji !!!

OSTACI RIMSKOG UTVRĐENJA AD HERCULEM - Čortanovci

U Čortanovcima, u neposrednoj blizini Dunava, na lokalitetu Prosjanice nalaze se ostaci rimskog utvrđenja Ad Herculem. Nekada je tu postojalo kameno utvrđenje (najveće na ovom delu Dunavskog limesa), koje je štitilo širi potez od Cusum-a (Petrovaradin) do Acumincum-a (Slankamen), i dalje, do Rittium-a (Surduk). Sudeći po novčićima koji su tu pronađeni, utvrđenje je izgrađeno najverovatnije krajem III ili početkom IV veka. Utvrđenje je živelo sve do pred kraj IV veka, kada je u požaru prilikom napada Varvara stradalo i više nije obnavljano. Danas je na lokalitetu Prosjanice moguće videti kružni zid jugoistočne kule (prečnika preko deset metara), visok nešto preko metar i zidove glavnog bedema, široke skoro dva metra koji idu od kule prema zapadu-severozapadu. Istraživanjima je utvrđeno da se deo utvrđenja nalazi u koritu Dunava (dve kule i severni bedem).

KALAKAČA - Beška

Arheološki lokalitet Kalakača predstavlja naselje gradinskog tipa koje datira iz perioda starijeg gvozdenog doba. Nalazi se na rečnoj terasi visoko iznad obale Dunava, u blizini beščanskog mosta. Prva istraživanja ovog lokaliteta, koja su prethodila izgradnji autoputa i mosta, otkriven je deo naselja koji je sa južne strane zaštićen rovom i verovatno zemljanim bedemom, dok je sa ostalih strana naselje bilo zaštićeno prirodnim usecima (surducima) i visokom strmom obalom. Na istraženom prostoru pronađeno je 215 objekata od kojih najveći broj predstavljaju silosi za čuvanje žita i ostalih namirnica. Manji broj objekata predstavlja kružne kolibe sa centralnim stubom u sredini. Nalazište je veoma poznato i priznato, ne samo u srpskoj već i evropskoj arheologiji. Najveći broj pokretnih predmeta pronađenih prilikom arheoloških iskopavanja čine ulomci keramičkih posuda - amfore, pitosi, zdele, šolje, minijaturne livačke posude.
Attachments
Kalakaca_kalakaca3.jpeg
Kalakaca_kalakaca2.jpeg
Kalakaca_kalakaca1.jpg

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:08

TITELSKI BREG - KALVARIJA - Titel
Mesto na kome se nalazio stari titelski grad. Nažalost, ovaj grad je u austrijsko-turskim ratovima 1699. godine, do temelja srušen. Postoji namera da se na osnovu skica iz muzeja u Beču, napravi replika ovog grada. Arheološka istraživanja je obavio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.
Attachments
Kalvarija_Titel_kalvarija4.jpeg
Kalvarija_Titel_kalvarija4.jpeg (10.94 KiB) Viewed 1955 times
Kalvarija_Titel_kalvarija3.jpeg
Kalvarija_Titel_kalvarija2.jpeg

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:15

GRADINA - Stari Slankamen

Na lokalitetu Gradina pronađeni su značajni arheološki ostaci koji govore da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog srednjeg veka. Najstarije do sada identifikovano naselje na položaju Gradina pripada poznom bronzanom dobu halstatu a-b. Najranije rimsko utvrđenje Acumincum, koje se može vezati za početak izgradnje limesa, razvilo se na arealu samog keltskog opiduma. Istovremeno sa razvojem Acumincuma kao utvrđenja, u podnožju se razvija civilni deo naselja o čemu svedoče ostaci građevina i pokretni arheološki nalazi na širem području sela. Na temeljima rimskog Acumincuma u srednjem veku izgrađena je tvrđava. Kao utvrđenje istorijski izvori je pominju još 1072. godine kao Castrum Zelenkamen. Početkom XV veka bila je u posedu srpskih despota iz porodice Branković. Turci je zauzimaju 1521. godine. Ostaci tvrđave danas se mogu videti na ulazu u selo i na bregu severno od njega.
Attachments
SLANKAMEN-GRADINA_ostaci-tvrDJave-Acumincum.jpg
GRADINA_SLANKAMEN-GRADINA.jpeg
GRADINA_gradina-1.jpeg

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:20

GRADINA - Vašica
Teritorija opštine Šid naseljena je veoma davno na šta ukazuju tragovi života u dalekim praistorijskim razdobljima. Jedno od poznatih naselja obalskog tipa je Gradina na levoj obali Bosuta, između Vašice i Batrovaca. Gradina predstavlja vrlo impresivan arheološki lokalitet s kompleksnim kulturnim inventaorom od neolita do rimske epohe. Arheološki nalazi na ovoj teritoriji (zlatna kaciga, srebrni novac, sarkofag, delovi konjske opreme idr.) ukazuju na postojanje rimskih naseobina pored važnih puteva. Arheološka postavka Gradina se nalazi u muzeju ''Ilijanum'' u Šidu. Otvorena je 1996. godine kao začetak budućeg zavičajnog muzeja.

DUPLJAJA GRAD - Dupljaja

Na uzvišenoj lesnoj terasi trougaonog oblika (6 ha površine) 1,5 km jugozapadno od sela Dupljaje kod Bele Crkve, nalazi se praistorijski grad, višeslojno naselje kasnog bronzanog doba. Sa lokaliteta potiču dvoje čuvenih kultnih kolica od pečene zemlje dvokolice sa stojećim božanstvom ukrašene inkrustovanim ornamentima. Tekst Vojislav Dević - ''Kulturna dobra Vojvodine''
Attachments
Dupljaja_duplaja.jpg
jesu li ovo svastike urezane u kamenu,čini mi se da me moje plave oči ne varaju!!!

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:24

BASIJANA GRAD - Donji Petrovci

Na lokalitetu Grad kod Donjih Petrovaca u Sremu, nalaze se ostaci rimskog grada BASSIANE. Naselje osnovano u I veku kao autonomni civitas, 124 godine postalo municipium, 214 godine pominje se kao kolonija, trajalo je do VI veka. Arheološka istraživanja 1882. i 1935. godine otkrila su bedeme sa kulama i stambene zgrade sa grejanjem, kanalizacionom mrežom, podnim mozaicima i freskama. Tekst Vojislav Dević - ''Kulturna dobra Vojvodine''

ARHEOLOŠKI LOKALITETI SIRMIUMA - Sremska Mitrovica


Grad Sirmijum, na mestu gde se danas nalazi Sremska Mitrovica, bio je jedna od prestonica rimskog carstva i spadao je u najveće metropole svog vremena. Sirmijum, kao naselje potiče još iz prastarih keltskih vremena, a nastao je pre 7.000 godina. Verovatno je u prerimsko doba bio ilirsko-keltsko selo i utvrđeNje plemena Sirmijenza. Istoričar Matije Korvina piše da je grad prozvan po Sirmu, vođi ilirskog plemena Tribala. Antička istorija Sirmijuma obuhvata vreme od oko šest vekova, prateći sjaj i padove “najmoćnije imperije sveta”. Prvi pomen Sirmijuma u pisanim izvorima potiče iz kraja I vek p.n.e. Sirmijum nije osnovan, on je nastajao na Savi, na jednoj od ranih prirodnih komunikacija između Akvileje na Jadranskom moru i Podunavlja. U vreme flavijske dinastije Sirmijum je stekao najviši gradski rang, postao je Colonia Flavia Sirmiensium. Najsnažnija urbana ekspanzija počela je od kraja III veka i trajala je kroz čitav IV i delimično V vek. Najveći istoričar IV veka Amijan Marcelin ga naziva “mnogoljudnom slavnom majkom gradova”. U IV veku Sirmijum je već imao potpuno oblikovanu fizionomiju raskošne prestonice. U centru grada nalazio se prostrani trg - forum okružen javnim i upravnim zgradama. U blizini je dominirao carski dvor sa bazilikom i gradskom većnicom, kovnicom novca, žitnicom, kupatilima i hramovima. Okolo su bile mnogobrojne palate ukrašene kamenim fasadama, mozaicima i freskama, zatim radionice i livnice metala i stakla, raznovrsne prodavnice i tržnice. Sirmijum je imao pozorište, amfiteatar i veliki hipodrom uz carsku palatu. U Njegovoj areni davali su predstave čuveni gladijatori, a u Njegovom pozorištu gostovali su i glumci iz Grčke. Ovde su rođeni i čuveni rimski carevi Decije Trajan, Aurelijan, Prob i Maksimijan, koji su bili ne samo dobri ratnici već i svestrani graditelji. Istorija antičkog grada Sirmijuma završava se Njegovim padom pod vlast Avara 582. godine.

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:30

FEUDVAR - Mošorin
Ovo nalazište su ostaci praistorijskog naselja. Istraživanje su vršili Vojvođanski muzej i muzej iz Berlina. Nažalost, zbog nedostatka sredstava, ovo nalazište je konzervirano zatrpavanjem da se ne bi oštetilo. Ukoliko se stvore povoljniji finansijski uslovi, plan je da se nastave dalji arheološki radovi.


GRADINA - Rakovac
Na severnim obroncima Fruške gore, istočno od Dumbovačkog potoka, na potezu Stučica nalazi se lokalitet Gradina. Na prostoru Gradine su u periodu 1963-78. provdena sistematska arheološka iskopavanja koncentrisana na otkrivanje ostataka srednjevekovne crkve. Izdvojene su dve njene faze, romanička i gotička. Romaničkoj fazi pripada trobrodna crkva sa trima polukružnim apsidama, ispod kojih se nalazi kripta. Gotička crkva, koja delimično leži na temeljima romaničke, imala je trostranu apsidu sa kontraforima. Na lokalitetu Gradina nalazio se manastir Dombo, koji je u XV veku opasan bdemom i šancem. Uprkos tome Turci su u prvoj polovini XVI veka zauzeli i spalili ovaj manastirski kompleks, da bi odredbom Karlovačkog mira bio potpuno porušen 1702. Deo otkrivenih ostataka je konzerviran. Srednjevekovnom periodu na Gradini prethodila je rimska gradnja, iz koje potiču ostaci hipokausta neke građevine i pokretan arheološki materijal. U najstarijim slojevima konstatovani su tragovi zemljanog utvrđenja iz starijeg gvozdenog doba. Tekst preuzet iz knjige ''Spomeničko nasleđe Srbije, izdanje 2007.''
Attachments
Feudvar_feudvar1.jpg

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:38

PEREŠ - Hajdukovo

Lokalitet se nalazi na peskovitom uzvišenju pored Ludoškog jezera, severoistočno od Subotice. Prilikom istraživačkih radova 1951. ustanovljeno je da je nalazište u sloju lesa u kome se zapažaju tragovi vatrišta. Pronađena su artefakta čija kulturna pripadnost nije utvrđena. Peščano tlo oko jezera načeto je eolskom erozijom, tako da su na površinu dospeli arheološki predmeti različite kulturne pripadnosti. Između ostalih, to su predmeti mikrolitske industrije sa karakterističnim geometrijskim oblicima. Poređenjem sa sličnim nalazima iz susedne Mađarske datovani su u period mezolita, u vreme između 8000-7000 godina pre nove ere. Arheološki lokalitet nije potvrđen. Tekst preuzet iz knjige ''Spomeničko nasleđe Srbije'', iz 2007. godine.

TURSKI ŠANAC - Bačka Palanka
Keltski oppidum, poznat pod imenom Turski šanac, nalazi se kod Bačke Palanke, na levoj obali Dunava na potesu Obrve. U ravničarskom delu atara dominira zemljano utvrđenje u obliku prstena, čija je širina bedema 5 metara, a sačuvana visina 1,8m. Manje sondažno istraživanje izvedeno je 1970, kada je utvrđen način gradnje bedema i konstatovani ostaci poluzemuničkog naselja. Južno od zemljanog utvrđenja prostire se, verovatno urbanizovano, polukopano latensko naselje. Na osnovu nalaza keramike i metala, pretpostavlja se da je oppidum podignut u periodu kasnog latena i trajao je do sredine I veka n.e. a da je u njemu živelo keltsko pleme Boji.

CRKVINE - Horgoš
Lokalitet se nalazi u ataru sela Horgoš, oko 300 metara severno od željezničke pruge Subotica-Horgoš. Zaštitnim iskopavanjima otkriveni su temelji crkve sa tornjem koji je prizidan uz zapadni zid. Temelji hrama rađeni su u tehnici trpanca, od lomljenog kamena vezanog razmućenog glinom. Na većem delu osnove sačuvana je samo nabijena glina sa sitnijim šljunkom u širini zida (1m). Prilikom iskopavanja, u ruševinama unutrašnjeg dela crkve otkriven je grob sa srebrnim nakitom iz XV veka. Konzervirani temelji crkve su razvučeni i uništeni. Naknadno je načinjena kopija temelja, ali ona ne može imati svojstvo nepokretnog kulturnog dobra. Kako se ne raspolaže pouzdanim arheološkim podacima, autor iskopavanja je, na osnovu analogija itraženih sakralnih objekata, uglavnom u Mađarskoj, datovao crkvu u polovinu XIII veka. Južno i jugoistočno od crkve nalazi se veća nekropola, koja je delimično uništena trasom autoputa, a na periferiji je obrazovano srednjevekovno naselje. Na susednim suvim uzvišenjima u močvari, nalazi se nekoliko manjih naseobina koje se arheološki mogu datovati od XI do XV veka. Oko ostataka crkve je 1995. istražena srednjevekovna nekropola. Tekst preuzet iz knjige ''Spomeničko nasleđe Srbije'' iz 2007. godine.

KUVA (CASTELLUM ONARGINUM) - Begeč

Ostaci antičkog utvrđenja sa pristaništem, nalaze se na levoj obali Dunava, u naselju Begeč na potezima Kuva i Acke. Podignuto je krajem III veka kao deo utvrđenog kontralimesa, nasuprot utvrđenju Bononia (Banoštor). Manja arheološka iskopavanja obavljena su 1902, dok su istraživanjima 1967. i 1974-75. otkriveni delovi južnog bedema, kule i temeljne stope delova pristaništa na obali Dunava. Na južnoj strani kompleksa nalaze se kasnosrednjovekovna nekropola i grobovi iz doba seobe naroda, a na pretpostavljenom severnom bedemu - sarmatska nekropola. Priobalni deo utvrđenja prekriven je 1965. odbrambenim nasipom za zaštitu od poplava. Na preostaloj površini se na osnovu konfiguracije terena mogu uočiti tragovi bedema i drugih građevina u okviru utvrđenja

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:54

MATEJSKI BROD - Novi Bečej
Tragovi stalnih ljudskih naselja na području novobečejske opštine otkriveni su na Borđošu, Garajevcu i Matejskom Brodu.Metejski Brod, kao značajno arheološko nalazište, Rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NR Srbije 1950. godine stavljen je pod zaštitu države. Arheološki lokalitet Matejski Brod nalazi se na oko 6 kilometara severoistočno od Novog Bečeja, na granici dva potesa: Matej i Šimuđska strana. To je ustvari izdvojeni plato, na samoj ivici niže lesne terase, elipsastog oblika, veličine 136X50 metara. Na zapadnoj strani plato se okomito spušta, prelazeći u baru, ostatka nekadašnjeg rečnog korita Malog Begeja. Na ovom lokalitetu su od 1949-1952. godine vršena zaštitna iskopavanja i tada je otkriveno sedam neolitskih kuća. Sve su kuće razdvojene uskim prolazima, što navodi na razmišljanje o mogućnosti postojanja primitivne urbanizacije. Arheološki lokalitet Matejski Brod je neolitsko naselje koje pripada srednjem neolitu potiske kulturne grupe, koja se datuje u periodu od 3900-3550. godine pre naše ere. Potiska kultura obuhvata severno područje naše zemlje sa koncentracijom lokaliteta između reka Moriša, Zlatice i Tise, sve do reke Galacke koja čini južnu granicu prostiranja. U poznijim fazama ova kultura se širi na jug duž reke Tise i to prevashodno sa banatske strane. Naselja potiske kulture podizana su na nešto uzdignutijim delovima terena, pa su zahvaljujući tome bila zaštićena od visokih voda. Lokalitet Matejski Brod je pretežno ribarsko naselje na šta ukazuju plitke posude za ribu i tegovi za ribarske mreže. Nalazi ugljenisanih žitarica ukazuju nam na razvitak zemljoradnje. Razvijeno u tom periodu je i stočarstvo o čemu svedoči veliki broj nađenih ostataka životinjskih kostiju. Plastični ornamenti u vidu nalepka ili rebara mogu pokrivati površinu po sudu deleći je na zasebne celine. Ornamentika grube keramike izvedena je tehnikom urezivanja meandoidnih motiva ili cik-cak linija. Keramika je svetlo mrke, žućkaste, ciglasto-crvene boje, bez prevlake, često sa tragovima crvenog bojenja. Kultnu keramiku potiske kulture čine žrtvenici i zoomorfni poklonici izrađeni u obliku životinjskih glava /bik, ptica/. Idolna plastika je zastupljena retkim primercima. Karakteristična su i oruđa koja se izrađuju od kosti, kamena i pečene zemlje. To su pljosnate kamene sekire, oruđa od kosti, šila, spatule, harpuni kao i alatke od roga. Poznata je upotreba opsidijana o čemu govore brojni nalazi sa ovog lokaliteta od koga su izrađeni kremeni nožići. Detaljnija istraživanja i proučavanja potiske kulture kao i samog lokaliteta Matejski Brod pružiće nam više podataka o postojanju i trajanju potiske kulture na našem području Snežana Marinković, arheolog Narodni muzej Zrenjanin.

GRADIŠTE - Idoš

Nalazi se oko 7 km severozapadno od Kikinde, u pravcu Iđoša. To je utvrđeno naselje sa bedemima od nasute zemlje, poznato kao ''Slovenski grad''. Bilo je nastanjeno još u neolitu, a sa prekidima život se odvijao sve do ranog srednjeg veka. Ostaci neolitskog naselja konstatovani su nad samim ušćem rečice, na najužoj i najvišoj tački Gradišta i u bližoj okolini. U starijem stambenom horizontu ima keramike starčevačke i ranovinčansko-tordoške faze. U mlađem stratumu izdvaja se horizont kuća sa vinčanskim i protopotiskim materijalom. Na širem prostoru Gradišta, nedaleko od pomenutog neolitskog naselja, konstatovani su ostaci utvrđenog naselja s kraja bronzanog, odnosno početka gvozdenog doba. Podignuto je između dva plitka vodotoka. Kružnog je oblika i zahvata površinu od oko 5 ha. Na istočnoj strani bedema nalazi se glavni ulaz, a na zapadnoj strani nasut je još jedan bedem do obale vodotoka. Iskopavanjem je konstatovan odbranbeni rov dubine 3,5 m. U centralnom delu utvrđenja nađena je keramika koja pripada prelaznom periodu kraja bronzanog i početka gvozdenog doba. Tekst preuzet iz knjige ''Spomeničko nasleđe Srbije, izdanje 2007.''
Attachments
Matejski_brod_MBROD.jpg

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 10:58

GRGUREVCI - Grgurevci

U centru Grgurevaca nalazi se podzemna građevina sa svodom, pravougaone osnove, orjentacije sever - jug. Objekat je sagrađen od pravilno klesanih tesanika. severni i južni zid imaju po jednu nišu s profilisanim lukom. Ispod vrata s nadvratnikom, na severnom zidu pored niše, pronađen je prag. Pod prostorije uglavnom je očuvan, a sastoji se od naboja preko koga su bile postavljene drvene daske. Na svodu je otvor za ventilaciju. Od pokretnih nalaza, sem keramike koja pripada turskom periodu, pronađene su životinjske kosti i predmeti od gvožđa (klinovi i potkovice). severni i istočni deo građevine nisu ispitani. Narodno predanje vezuje ime mesta za Grgura. Arheološka iskopavanja i preventivna zaštita izvršena su tokom 1978. i 1980. godine. Tekst preuzet iz knjige ''Spomeničko nasleđe Srbije, izdanje 2007.''


ŽIDOVAR - Orešac
Židovar, poznat kao keltski oppidium, nalazi se u Banatu, na istočnoj granici Deliblatske peščare, na rubu lesne terase koja sa zapadne strane nadvisuje fluvijalnu ravan isušenog sliva reke Karaš, u ataru sela Orešac, na pola puta od Vršca do Bele Crkve. Na vrhu kupastog uzvišenja, koje se uzdiže 40 metara iznad doline Karaša, nalazi se prostran plato površine 5000 m2. Arheološka istraživanja potvrdila su postojanje višeslojnog praistorijskog naselja iz bronzanog i starijeg gvozdenog doba, različitih zajednica koje su se smenjivale u dugom periodu od II milenijuma stare ere do I milenijuma nove ere, kada je naselje i opustelo. Posebno je izdvojeno starije naselje sa odlikama keltskih utvrđenja, mlađe sa dačkim i najmlađe iz I veka nove ere sa nalazima ranorimske produkcije. Nalazište se sastoji od fortifikacijskog dela i podgrađa koje se pruža duž ivice lesne terase. Veza između njih ostvarena je putem rampe koja je prirodna formacija. Pored fortifikacionog sistema, otkriveni su i delovi arhitekture sa obiljem pokretnih arheoloških nalaza iz raznih perioda naseljavanja ovog prostora. Najstariji otkriveni kulturni sloj pripada periodu zemljoradničkih kultura (neolit). Značaj lokaliteta obezbedio je latenski kulturni sloj sa arhitektonskim ostacima, nalazima mnogobrojnog keramičkog materijala, oruđa od kamena, kostiju, jelenjeg roga i izuzetne ostave nakita. Velike količine metalne zgure nađene na prostoru Židovara, ukazale su da su se Kelti bavili preradom rude. Dominantan položaj nad okolinom, utvrđeno naselje palisadom i suhozidom kao i analogije sa drugim keltskim naseljima, potvrđuju Židovaru karakter oppiduma. Arheološka istraživanja vršena su 1948. i 1949, potom 1964 -1966, 1971, 1977, a obnovljena su 1996 - 2002. i 2006. godine. Tekst preuzet iz knjige ''Spomeničko nasleđe Srbije'', izdanje 2007. godine
Attachments
Zidovar_zidovar.jpg

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 11:08

ČIBSKA ŠUMA - Čelarevo
Lokalitet se nalazi na aluvijalnoj terasi, 500m udaljenoj od leve obale Dunava. Iskopavanjima od 1972. godine istraženo je oko 650 grobova nekropole s kraja VIII i prve polovine IX veka. Istovremeno su sahranjivane tri različite populacije: narodi šamanističkog verovanja (sahranjivanje u pravougaone reke sa ili bez sanduka, sa posudama sa hranom i pićem kod nogu, konjanički grobovi sa ritualno ubijenim konjem pokojnika i bogatim prilozima), nosioci judaističke kulture (grobovi sa nišama obeleženi fragmentima rimskih opeka na koje je naknadno urezivana sedmokraka svetiljka menora i retki natpisi Jehuda, Jahve i Izrael) i Sloveni (plitko ukopane rake sa skromnim prilozima i urne sa spaljenim pokojnicima). Južno od nekrople, u dužini od 4km prostiralo se naselje u kojem je otkopana i zlatarska radionica. Tekst Vojislav Dević - ''Kulturna dobra Vojvodine''


BAZILIKA SVETOG DIMITRIJA - Sremska Mitrovica

Nalazi se u najužem centru Sremske Mitrovice na Solarnom trgu. Prefekt Leontije, istorijska ličnost, sagradio je u Sirmiumu, posle onog u Solunu, hram posvećen svetom Dimitriju. Ugledni naučnici tvde da crkva ne može biti starija od 427. godine, ali prethodi 441. godini kada su Huni zauzeli Sirmium. Bazilika svetog Dimitrija ima veliki značaj kao istorijski spomenik i trag one civilizacije koju su Sloveni zatekli u Sremu i čiju su tradiciju preuzeli.
Attachments
Cibska_suma_arheologija1.jpg
čelarevo
Cibska_suma_arheologija1.jpg (4.63 KiB) Viewed 1923 times

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 11:13

DONJA BRANJEVINA - Deronje

Arheološko nalazište Donja Branjevina nalazi se u blizini naselja Deronje. Najznačajniji pronalazak sa ovog nalazišta je statueta «Crvenokosa boginja» (boginja plodnosti) koja je pronađena 1989. godine i govori o ostacima ranoneolitskog ratarskog naselja koje se pre 7.000 godina nalazilo na ovom prostoru (pronađeni predmeti nalaze se u Muzejskoj jedinici u Odžacima). Ona ukazuje kako su u ranom neolitu prilikom vršenja magijsko-religijskih obreda prinošene ljudske žrtve, a kada je to bilo nemoguće, simbolično u toku rituala, umesto ljudske žrtve lomljena je – žrtvovana – glinena statueta. Ono što razlikuje ovu statuetu od ostalih iskopina ovog tipa jeste njena monumentalnost. Svojom visinom od 38 cm ona predstavlja diva u odnosu na druge statuete sličnog tipa čija visina ne prelazi 15 cm. Zahvaljujući ovom pronalasku Donja Branjevina ucrtana je na arheološku kartu Evrope, kao najstarije ratarsko naselje u Evropi.
Attachments
DONJA_BRANJEVINA_DONJA-BRANJEVINA3.jpeg
DONJA_BRANJEVINA_DONJA-BRANJEVINA2.jpeg
DONJA_BRANJEVINA_DONJA-BRANJEVINA.jpeg

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 11:19

ČARNOK - Bačko Dobro Polje

Iz perioda bronzanog doba (1800 - 800), konstatovano je naselje sa nekropolom u neposrednoj blizini Čarnoka kao i manje naselje na severnoj, levoj obali Crne bare. Veoma značajno nalazište mladeg gvozdenog doba (IV o.p.n.e. -1 o.n.e.) na lokalitetu Čarnok - Bačko Dobro Polje, uspešno se istražuje i štiti zahvaljujući Muzejskoj zbirci, Opštini Vrbas i Muzeju Vojvodine. Dolaskom Kelta na ova područja, u drugoj polovini IV veka, počinje se sa upotrebom grnčarskog kola, masovnom izradom gvozdenog oruđa i oružja i kovanjem novca. Čarnok je keltski opidum (zemljano utvrđenje) koje prvenstveno predstavlja trgovački centar,a kasnije dobija i odbrambenu ulogu.Od I v.n.e. ovi prostori deo su tzv. barbarikuma koji se nalazi naspram Rimskog Carstva i doživljava direktne uticaje rimske civilizacije. Istovremeno dolazi do naseljavanja Sarmata, pripadnika iranskih naroda, koji donose i grčko - helenističke kulturne uticaje. Od IV veka n.e. naše prostore zapljuskuju talasi naroda koji su nošeni velikom Seobom naroda. Najduže se zadržavaju Avari, o čemu svedoči nekropola na lokalitetu ciglana ,,Polet,,. Početak IX v. označava kraj avarske dominacije i kontrolu Franaka a zatim Bugara nad ovim prostorima. Krajem IX v. u Panonsku niziju stižu i ugarska plemena. Ovo potvrđuju nekropole iz X v. sa nomadskim karakteristikama kao i srednjevekovna naselja, koja su istraživana na ovim terenima, gde je konstatovan horizont X-XII v.
Attachments
Carnok_normal_carnok_2.jpg

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 11:49

informacije i slike sa prethodnih postova preuzeto sa http://vojvodinaonline.com/sr/

User avatar
miroslav36
Posts: 152
Joined: 27 Jul 2008, 11:02

Re: Arheologija u Srbiji

Postby miroslav36 » 30 Jan 2009, 14:23

Археолошко налазиште Гомолава на Сави код Хртковаца

Вишеслојно археолошко налазиште Гомолава налази се на левој обали Саве, у близини Хртковаца. То је насеље типа „тел”, на коме су забележени хоризонти становања из касновинчанског, енеолитског, раног бронзаног и гвозденог доба. Прва ископавања вршена су 1904, а од 1953. године почињу систематска истраживања која, са прекидима, трају до данас. Прво насеље образовано је током млађег неолита, а чиниле су га велике куће правоугаоних основа, које су грађене од дрвета и глине. Насеље је страдало у пожару; на његовим остацима подизали су своја станишта досељеници сопотско-леђелске културе, а потом и заједнице баденске, костолачке и вучедолске културе. У бронзаном добу носиоци ватинске и белегишке културе образовали су насеља од трошних, полуукопаних колиба. Током старијег гвозденог доба племе, пореклом са истока, живи у скромним колибама. Доминантни хоризонти су из млађег гвозденог доба. У њима су откривене куће грађене од плетера и лепа и велики број керамичких пећи и јама са богатим аутохтоним материјалом и италским импортом. У подножју Гомолаве је велика римска некропола. Од XII до XV века на Гомолави се налазила сеоска некропола са гробљанском црквом.
Attachments
gomolava.jpg
gomolava.jpg (8.91 KiB) Viewed 1942 times
Image19.jpg
Image19.jpg (6.5 KiB) Viewed 1949 times

Matersva
Posts: 904
Joined: 23 Mar 2006, 02:57

Re: Arheologija u Srbiji

Postby Matersva » 31 Jan 2009, 04:14

Miroslave,svaka cast.Sad cekamo Duxa i njegove utiske..
Ja samo da ovde ostavim odgovor, iz novina pre 10 dana
Kako pise rumunski "Evenimentul zilej"sakupljeno je vec milion eura za rekonstrukciju "Trajanovog mosta"koji ce ponovo spojiti Rumuniju i Srbiju...Znate li nesto vise o ovome...?

"Trajanov most", monumentalna građevina iz 104. godine(izmedju srpskog sela Kostol i rumunskog Turn Severina.), .....http://www.novosti.rs/code/navigate.php ... 2008-02-03
http://www.novosti.rs/code/navigate.php ... 2008-02-03
http://www.novosti.rs/code/navigate.php ... 2008-02-03
Rekonstrukcija
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... robeta.jpg


Return to “O istoriji”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest